Lika nekretnine

Terenske i zračne kontrole za korisnike izravnih potpora za 2021. godinu

Objavljeno: 17.07.2021

OTOČAC – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve korisnike izravnih potpora da je Agencija započela kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2021. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, a sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Naime, svako poljoprivredno gospodarstvo nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva može u bilo kojem trenutku tijekom godine biti predmet kontrole na terenu, koju provodi osoba (kontrolor) ovlaštena od strane Agencije ili može biti predmet kontrole daljinskim istraživanjem, koja se provodi interpretacijom satelitskih i zračnih snimaka.

U slučaju nesukladnosti utvrđenih tijekom kontrole na terenu ili na temelju zaprimljenih zapisnika ili rješenja Državnog inspektorata o provedenom inspekcijskom nadzoru, koje Agencija za plaćanja koristi kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima, izvještaji o kontroli na terenu uz popratni dopis korisnicima će biti dostavljeni isključivo elektronički (internetom), putem zaštićene mrežne aplikaciji AGRONET, vidljivi u kartici „KNT“.

M.K.

 

Novalja.coom