Lika nekretnine

Serija radionica HGK o autorskima pravima

Objavljeno: 29.05.2022

OTOČAC - Odjel za obrazovanje Hrvatske gospodarske komore organizira seriju online radionica o autorskim pravima.

Prva od njih je „Glazbena industrija u digitalnoj transformaciji – prilagodba autorsko pravne zaštite digitalnom okruženju“, koja će biti održana 7. lipnja u 9:30 sati, rok za prijavu do četvrtka, 2. lipnja, u 12 sati.

Radionica će prikazati sve novosti o autorskopravnoj zaštiti povezano s glazbenom industrijom, kako se one odražavaju na hrvatsku i međunarodnu glazbenu scenu te u kojoj mjeri utječu na promjenu do sada poznatih načina uređivanja prava na glazbenim sadržajima.

Druga radionica je Digitalna transformacija audiovizualne industrije - prilagodba autorsko pravne zaštite digitalnom okruženju”, koja će biti održana 8. lipnja u 9:30 sati, rok za prijavu do petka, 3. lipnja, u 12 sati.

Polaznici radionice steći će uvid u pravne oblike zaštite audiovizualnih sadržaja u digitalnom okružju, kao i u novosti koje se odnose na televizije i njihovo okretanje prema internetu te u načine eventualno slobodnog korištenja audiovizualnih sadržaja.

Posljednja u seriji je radionicaIntelektualno vlasništvo u znanosti, istraživanju i obrazovnim procesima – prilagodba digitalnom okruženju“, koja će biti održana 28. lipnja u 9:30 sati, rok za prijavu do četvrtka, 23. lipnja.

Radionica će prikazati sve aspekte intelektualnog vlasništva u znanosti i istraživanju te u obrazovnim procesima na svim razinama i u svim oblicima, s posebnim naglaskom na novostima o autorskopravnoj zaštiti. Obradit će se temeljna načela patentne zaštite i drugih oblika zaštita izuma kao i načini transfera tehnologije sa znanstvenih institucija i sveučilišta u gospodarstvo.

Predavačica će biti dr. sc. Romana Matanovac Vučković, sveučilišna profesorica i stručna voditeljica radne skupine za izradu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Za poslovne subjekte koji plaćaju članarinu HGK, sudjelovanje je uključeno u članarinu, dok je za tvrtke koje ne plaćaju članarinu HGK, obrte i druge nečlanice cijena 400 kuna po polazniku.

M.K.  

 

Novalja.coom