Lika nekretnine

Aktivnosti Županijske uprave za ceste u ovoj godini

Objavljeno: 18.06.2022

GOSPIĆ - U 2022. godini planiraju se realizirati aktivnosti na mreži županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije u kojima je upravitelj Županijska uprava za ceste uključena kroz pet različitih programa.

Programom redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg čini skup poslova koje se provode tijekom cijele godine, osigurano je 17,75 milijuna kuna. Ugovor za izvođenje radova redovitog održavanja za 2022. godinu zaključen je sa društvom „Lika-ceste“ iz Gospića. Uz trošak zimske službe koji financijski i operativno s oko 7 milijuna kuna, predstavlja najznačajniju stavku redovitog održavanja, korisnički važna aktivnost je ulaganje u sanaciju kolnika od 6,9 milijuna kuna. Uz sanaciju svih vrsta kolnika zatvaranjem udarnih jama, biti će na određenim dionicama osigurana i sanacija asfaltnog kolnika strojnom ugradnjom asfaltnog zastora cijelom širinom značajno uništenih kolnika (deniveliranost, raspucanost  iznad 50 posto, opća oštećenost). Po prioritetima, kroz ovaj program planira se obnoviti 15 km završnog asfaltnog sloja najoštećenijih dionica županijskih i lokalnih cesta.

Programom izvanrednog održavanja koji su definirani kao zahtjevniji i opsežniji radovi održavanja osigurano je 4,2 milijuna kuna, a odnose se na nastavak modernizacije dionice od 1.500 m ceste Glibodol-Dabar, modernizaciju dionice od 1.500 m ceste Kosinjski Bakovac-Štirovača, postavljanje nove odbojne ograde duljine 1300 m, te izgradnja semafora sa uređajem za kontrolu brzine kod škole u Udbini. U realizaciji programa izvanrednog održavanja, u dijelu pripremnih i zemljanih radova te izgradnji dijela kolničke konstrukcije dodatno sudjeluju „Hrvatske šume“, a izgradnju semafora kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog programa, sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

Kroz Program građenja i rekonstrukcije osigurano je 4,3 milijuna kuna, a isti se odnosi na radove koji se izvode temeljem ishodovanih građevinskih dozvola, a obuhvaćaju troškove izvođenja radova, te prethodnog projektiranja, otkupa zemljišta, te nadzora i kontrolnih ispitivanja. Ovim programom završavaju se radovi na rekonstrukciji ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Senju, kao dio zajedničkog projekta izgradnje fekalne i površinske odvodnje, javne rasvjete, uređenja komunalnih površina i javne ceste, zajedničkog projekta Grada Senja, komunalnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ i ŽUC-a. Također, rekonstrukcijom dionice 617 m, završava se rekonstrukcija glavne pristupne ceste u Kuterevu, čime je značajno povećana sigurnost i udobnost odvijanja prometa na toj cesti.

Program izgradnje nove ceste Kosinj most – Bakovac od 6.086 m. se  realizira u sklopu  projekta HES Kosinj, čiji je investitor „Hrvatska elektroprivreda“ d.d., Zagreb, koja će financirati troškove izgradnje javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije. U 2021. godini sklopljeni su ugovori: za izvođenje radova na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, vodoopskrbnog  cjevovoda i 10 (20) kV kabela, za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te je odabran ponuditelj za kontrolna ispitivanja nad radovima. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 51 milijun kuna, a izvoditelj građevinskih radova je društvo „G.P. Krk“, koje je uvedeno u posao. Planirani rok izgradnje ceste je 24 mjeseca od uvođenja u posao izvoditelja radova.

Programom Rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta temeljem posebne odluke hrvatske Vlade u vrijednosti od 2,23 milijuna kuna, izvode se radovi i ostale aktivnosti na modernizaciji dionice od oko 2.000 metara, ceste Donji Štrbci - Kestenovac. Županijska uprava za ceste je osigurala tehničku dokumentaciju, a društvo „Hrvatske ceste“ će financirati modernizaciju dionice ceste iz prihoda naftnih derivata, temeljem Zaključka Vlade RH o podupiranju projekata rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnica. Društvo „Hrvatske ceste“ je provelo postupak javne nabave, te zaključilo ugovor za izvođenje radova. Izvoditelj radova je uveden u posao 3. svibnja, a rok za završetak radova je kolovoz ove godine – priopćava Županijska uprava za ceste.

I.B.

Novalja.coom