Lika nekretnine

Besplatne potpore za digitalizaciju

Objavljeno: 28.06.2022

OTOČAC - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
 
Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati su izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje; implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija; jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Raspoloživi iznos sredstava je 206 milijuna kuna.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju je 150.000 kuna, a najviši 750.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi s najmanje tri zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
 
Roko za podnošenje projektnih prijedloga teče od 1. srpnja i završava s 12. kolovozom ove godine -  priopćava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

M.K.

 

 

Novalja.coom