Lika nekretnine

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Objavljeno: 04.07.2022

OTOČAC - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
 
Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati po ovom pozivu su početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2; ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne); provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća i priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

 
Ukupna vrijednost poziva je 1,9 milijardi kuna.
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju za mala i srednja poduzeća od 750.000 do 7.500.000 kuna, za srednje kapitalizirana poduzeća od 2 do 35 milijuna kuna.
  
Razdoblje zaprimanja prijava je od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

M.K.
 

 

Novalja.coom