Lika nekretnine

Nema više trte-mrte ...

Objavljeno: 18.07.2022

OTOČAC - U novom programskom razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike EU od 2023. godine obveza Hrvatske je razviti Monitoring sustav praćenja poljoprivredne aktivnosti i intenzivirati komunikaciju s poljoprivrednicima s ciljem poticanja poštivanja propisanih kriterija za ostvarivanje potpora.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvitku je krenula s novim načinom informiranja korisnika potpora putem ranih upozorenja. Rana upozorenja bit će kontinuirano dostavljana korisniku putem obavijesti u Agronetu i slanjem SMS i e-mail poruka.

Agencija je u tu svrhu razvila alat automatske detekcije poljoprivredne aktivnosti satelitskim podacima kojim redovito i sustavno prati i procjenjuje poljoprivrednu aktivnost na temelju podataka satelita Sentinel i drugih barem jednakovrijednih podataka. Poljoprivredna aktivnost na parcelama je vidljiva putem satelita i rezultati procjene postojanja poljoprivredne aktivnosti dostupni su u Agronetu u modulu Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

Automatska detekcija satelitskim podacima ovisi o vremenskim prilikama, npr. oblacima, te ponekad „umjetnom inteligencijom“ nije moguće automatski utvrditi poljoprivrednu aktivnost. U tim slučajevima obavlja se procjena pregledom stručnjaka i upotrebom dodatnih satelitskih podataka visoke rezolucije, podataka digitalnih orto-foto snimaka i geotagiranih fotografija.

Evo što se traži:

Na obradivom zemljištu moraju se provoditi poljoprivredne aktivnosti u agrotehničkim rokovima sukladno prijavljenoj vrsti korištenja i podneblju u kojem se aktivnost odvija.

Na poljoprivrednim površinama pod ugarom mora se, osim minimalnih uvjeta održavanja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine provesti barem jedna od agrotehničkih mjera: sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu, sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara, zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu i košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije.

Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem stoke u vlasništvu i/ili posjedu do 15. rujna 2022. godine ili kositi barem jednom godišnje, pri čemu prva košnja treba biti obavljena do 30. lipnja 2022. godine u skladu s pravilima višestruke sukladnosti.

M.K.

 

Novalja.coom