Lika nekretnine

Uređenje Štirovačkog potoka

Objavljeno: 07.09.2022

KRASNO - Na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit izvode se radovi na uređenju Štirovačkog potoka. Na slivu Štirovačkog potoka, koji protječe kraškim poljem Štirovača, najniža točka sliva je Jovanović padež na 1.059 metara, a najviša je lokacija Šatorina na 1.624 metra.

Štirovački potok protječe kraškim poljem od izvora Štirovača na sjeveru pa u smjeru juga u duljini oko svega 400 metara do ponorne zone. Zbog erozijskih procesa mjestimično je došlo do urušavanja korita kanala te do zapunjavanja dna korita.

Kanal se prvo čisti od nanosa te se oblaže kamenom u suho. Dijelom se preslaguje postojeća obloga, a dijelom izvodi nova. Radovi predviđaju i sanaciju postojećeg cestovnog propusta koji je u lošem stanju. Radovi se u većoj mjeri izvode ručno uz minimalnu pomoć strojeva. Radove uz nadzor Nacionalnog parka Sjeverni Velebit izvode Hrvatske vode putem svog izvođača radova Vodogradnja iz Rijeke.

Sušni period godine je idealno vrijeme za izvođenje ovih vrsta radova, a ova godina je itekako sušna. Sam izvor Štirovačkog potoka je na rekordno niskom nivou, rijetko zabilježenom čemu svjedoči i fotografija.

I.B.

 

Novalja.coom