Lika nekretnine

Potpore za junice mliječne pasmine

Objavljeno: 07.10.2022

GOSPIĆ - Ličko-senjska županija 3. listopada je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za uzgoj i držanje valjanih junica mliječne pasmine i Javni poziv za podnošenje prijava za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu koji će biti otvoreni do 1. prosinca ili do iskorištenja osiguranih sredstava.

Korisnicima potpora osigurane su potpore u visini od 2.000 kuna po junici mliječne pasmine, odnosno kupljenom uzgojno valjanom grlu, a ukupna potpora se uvećava 30 posto ako je korisnik osoba mlađa od 40 godina.

Za istaknuti je da će svi korisnici kojima bude odobrena potpora Ličko-senjske županije za poticanje razvoja mliječnog govedarstva u 2022. godini biti u prilici ishodovati i dodatnu potporu Ministarstva poljoprivrede sukladno usvojenom Programu potpora županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini u dodatnom iznosu od 50 posto odobrene potpore Županije.

Kž/M.K.

 

Novalja.coom