Lika nekretnine

Edukativna radionica za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu, 4. lipnja 2019. u 18:00 sati

Objavljeno: 22.05.2019
Turistička zajednica Grada Senja poziva sve pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu na edukativnu radionicu koja će se održati 4. lipnja 2019. u 18:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara Nehajeva, Senj.
 
Program radionice:
 
18:00 Uvodna i pozdravna riječ: Sanjin Rukavina, gradonačelnik grada Senja; Ivan Radošević, direktor TU TZ Ličko-senjske županije i Viktor Samaržija, direktor TU TZG Senja
         
18:15 Obveze iznajmljivača stanova, soba i postelja putnicima i turistima prema Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Silvana Čorić, viša upravna savjetnica Poreznog ureda Gospić  
 
18:30 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti- novosti u zakonskoj regulativi, Marijana Lulić, voditeljica Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u LSŽ
 
18:45 Novosti u poslovima i načinu rada turističke inspekcije, Marija Vukelić, voditeljica Službe turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka
 
19:00 Specijalizacija ponude i udruživanje, Nedo Pinezić, Quanarius d.o.o.
 
19:15 Primjer dobre prakse suradnje mikro poduzetnika u destinaciji, Mladen Draguzet, Istra outdoor experience, Barban
 
19:30 Kako poboljšati popunjenje smještajnih kapaciteta?, Danijela Faraguna, Deo Volente d.o.o. Labin
 
19:45 Pitanja i odgovori
 
TZ GRADA SENJA / Foto: TZGS
Novalja.coom