Lika nekretnine

Završeni radovi izgradnje sanitarne i oborinske odvodnje te prelaganje vodovodnog ogranka u ulici Stjepana Radića u Senju

Objavljeno: 12.07.2019

Završeni su radovi izgradnje sanitarne i oborinske odvodnje te prelaganje vodovodnog ogranka u ulici Stjepana Radića u Senju.Investitor radova bio je Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, a radove su sufinancirali Grad Senj i Hrvatske vode.

Izvođač radova bio je Građevinar d.o.o. Čabar, uz stručni nadzor trgovačkog društva AS inženjering d.o.o. Senj. Ugovorena vrijednost investicije je 2.235.900,00 kn. Radovima se zamijenio sustav postojeće dotrajale mješovite odvodnje razdjelnim sustavom odvodnje te se postojeći vodoopskrbni cjevovod, koji svojim dijelom prolazi ispod postojećih zgrada, preložio u javnu površinu, odnosno prometnicu, a osigurala se i zaštita od požara izvedbom hidrantske mreže nadzemnim hidrantima.
Duljine postavljenih cjevovoda su kako slijedi: vodoopskrba 165 m, oborinska odvodnja 130 m i sanitarna odvodnja 138 m. Cjelokupna investicija uključivala je i postavljanje novih rubnjaka, uređenje nogostupa te kompletnu novu kolničku konstrukciju.

Izgradnju javne rasvjete u ulici Stjepana Radića Grad Senj je financirao vlastitim sredstvima u ukupnoj vrijednosti investicije 321.267,78 kn, a uporabna dozvola dobivena je 28. svibnja 2019. godine.

G.S. 

 


 

Novalja.coom