Lika nekretnine

WEBINAR: HBOR-ovi programi za financiranje obrtnih sredstava

Objavljeno: 07.05.2020

OTOČAC - Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

Dvije kreditne linije predstavit će se na webinaru koje organizira HGK – ŽK Otočac u suradnji s Područnim uredom HBOR-a za Liku, a predavačice su Draženka Draženović Kostelac, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Liku i Vesna Bartolović Stančić, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski kotar.

1. Obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, mjera namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, koja se realizira u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

2. Obrtna sredstva COVID-19 - MSP u turističkom sektoru, mjera Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Korisnici sredstava su mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29); putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12); te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Webinar se održava 15. svibnja (petak) u 10 sati.

Prijava je obavezna, na sljedećoj poveznici: PRIJAVA.

Webinar je besplatan i održat će se putem aplikacije Microsoft Teams, za koju ćete dobiti poveznicu dan prije održavanja. Ukoliko nemate navedenu aplikaciju već instaliranu na Vašem računalu ili mobilnom uređaju možete je preuzeti na linku Microsoft Teams – PREUZIMANJE APP.

Webinar će se snimati, pa će se moći naknadno pogledati.

U pripremi su još dvije mogućnosti financiranja obrtnih sredstava: financiranje likvidnosti djelatnostima poljoprivrede i ribarstva te djelatnosti ruralnog razvoja, za koje također planiramo organizirati webinar, kad budu poznati uvjeti.

M.K.

 

Novalja.coom