Lika nekretnine

Obučni kamp LIKA 2020

Objavljeno: 18.06.2020

GOSPIĆ - Ravnateljstvo civilne zaštite organizira obučni kamp "LIKA 2020",  koji će biti održan od 20. do 22. lipnja ove godine na području Općine Perušić  (Ćojluk) sa zadaćom osposobljavanja pripadnika Državne intervencijske postrojbe CZ Rijeka.

Osposobljavanje pretpostavlja autonomnu organizaciju baze operacija sa naglaskom na potpunu samodostatnost tijekom operativnih aktivnosti, sukladno međunarodnima operativnim procedurama definiranim INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) standardom prihvaćenim od strane Mehanizama Unije za Civilnu zaštitu.

Kampu će pristupiti 38 pripadnika DIP CZ Rijeka     

Kroz kamp će biti obrađene slijedeće teme: ustrojavanje baze operacija, uspostava zapovjednog mjesta sa potrebitim sustavima veza, tehnike spašavanja iz ruševina, tehnike spašavanja sa voda, spašavanje kombinacijom uporabe tirolske prečnice i čamca i pružanje prve pomoći.

Tijekom kampa bit će održana i stručno predavanje vezano uz situaciju poplava na području Kosinja te predavanje o aktivnostima DIP CZ Rijeka tijekom provedbe operativnih aktivnosti vezanih u prevenciju pandemije koronavirusa.

J.Ž.

 

 

Novalja.coom