Lika nekretnine

Potpora za očuvanje radnih mjesta

Objavljeno: 20.07.2020

OTOČAC - HZZ nudi potpore za očuvanje radnih mjesta poslodavcima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom narušena gospodarska aktivnost. Mjere bi trajala tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine.

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Mjera se ne odnosi na:

- poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali, 

- poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25 posto, i na njihova trgovačka društva kćeri.

Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

- Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ -a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

- Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

- Za radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

- U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

- Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za lipanj 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.

- Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

- Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.

- Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

- Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

- Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

- Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

- Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.  

Visina potpore iznos od 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem .

Sve detalje od ciljanim skupinama korisnika, ciljanim skupinama radnika, visini potpore, načinu odabira korisnike, kriterijima, potrebnoj dokumentaciji te isplati sredstava možete pogledati u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

M.K.

 

Novalja.coom