Lika nekretnine

Potpore HZZZ-a za mikropoduzetnike do kraja godine

Objavljeno: 10.09.2020

OTOČAC - Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio nastavak dodjeljivanja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnos-tima pogođenima koronavirusom (za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020.

Jedna od potpora je potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom – Mikropoduzetnici za rujan - prosinac.

I ova će se potpora nastaviti dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca ove godine i to sljedećim ciljanim skupinama poslodavaca:

• poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika;
• poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika i koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad tim odlukama. Navedeno se odnosi na sve djelatnosti.

Potpora će se isplaćivati za radnike zaposlene kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno za sve osiguranike kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje :
• umirovljenike
• strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Visina potpore i dalje će iznositi 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Isplate će se vršiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Važno je napomenuti kako poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama stožera civilne zaštite (ili kojima je na bilo koji način ograničen rad tim odlukama ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50 posto te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem nisu radili sukladno odlukama stožera.

Ova potpora ne će se moći odobriti:
- za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza bez obzira na razlog zapošljavanja;
- obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 15. rujna do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. listopada 2020. godine do 15. studenog odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. studenog 2020. godine do 15. prosinca 2020.g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac.

Obrasci će biti dostupni iza 15. rujna – obavještavaju iz Hrvatske gospodarske komore – Županisjke komore Otočac.

 

M.K.

 

Novalja.coom