Lika nekretnine

Gacke biciklističke staze - za osvježenje tijela i uma

Objavljeno: 13.02.2021

OTOČAC – Turizam nije jednoznačnica, ima mnogo vrsta turizma, jedan od njih je i biciklistički turizam. A da bi tog turizma bilo, nije to tek šakom za vrat, treba tu mnogo toga učiniti. Jer poklonici takvog vida turizma su zahtjevni, nije to samo zajaši bicikli i idemo. Trebaju uređene staze. A one mogu biti također različite, od običnih asfaltiranih, poljskih putova, šumskih staza do čak onih zahtjevnijih, gdje vožnja takvim stazama već spada u ekstremne oblike turizma. No nije u pitanju samo staza, kada se govori o uređenim stazama, to ne podrazumijeva samo da su tehnički uređene da se može biciklom proći, već da su i obilježene, da postoje valjani putokazi do staza, i još niz drugih stvari.

E sada, kada to sve postoji, onda je i promidžba na redu, za to netko mora znati, mora se razglasiti, mora se promovirati, mora se učiniti sve da se takva vrsta turista privuče na neko područje.

A gdje je tu Gacka? Možemo slobodno kazati da ne stoji loše. U Gackoj ima pet-šest uređenih staza, ne tako malih dužina, svaka od 30 do 50 kilometara najmanje. I da stvar bude bolja, one su tematske, stoga imaju i svoja imena, poput Barkanove staze, staze Tri jezera, staze Ursa Maior, da ne nabrajamo dalje.

A kako stiže proljeće, a stiže, usprkos ovoj „istočnoj nemani“ od hladnoće, a korona još nije kleknula ni predala se, vožnja biciklom u prirodi je za osvježavanje tijela i uma kao izmišljena.

M.K.

 

Novalja.coom