Lika nekretnine

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Objavljeno: 04.05.2021

OTOČAC - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01. Ovim će se Pozivom podržati ulaganja malih i srednjih poduzeća (MSP) u zelene i/ili digitalne tehnologije i tako ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:

  • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja,
  • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji,
  • na prelazak na kružno gospodarstvo.

Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

  • osnivanjem nove poslovne jedinice,
  • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
  • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice,
  • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. travnja do 31. svibnja ove godine. Ukupna alokacija Poziva iznosi 1,14 milijardi kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7,5 milijuna kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000 kuna.

Kako je definirano Uputama za prijavitelje, kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007) (izuzev skupina i aktivnosti koje su isključene u točki 2.3 i 2.6 )

Sve daljnje informacije dostupne su u natječajnoj dokumentaciju na sljedećoj poveznici.

M.K.

 

Novalja.coom