Lika nekretnine

Tko li to obmanjuje Ličko-senjsku županiju?

Objavljeno: 19.09.2021

OTOČAC – Priča oko pokušaja devastacije rijeke Gacke ni izdaleka nije gotova. Ovaj portal je od meritornih organa zatražio obilje dokumentacije, i mora se kazati da su mu svi udovoljili, očitovali su se na postavljena i pitanja, čak i više od traženog, te poslali dokumentaciju. Istina i bog, dio te dokumentacije je javan jer se nalazi na web stranicama ministarstava, HEP-a, Hrvatskih voda, da ne nabrajamo dalje.

Kao što smo objavili, zatražili smo očitovanje od Ličko-senjske županije na osnovu čega, odnosno kojih dokumenata ili studija, se zahtjeva zahvaćanje vode iz rijeke Gacke za potrebe snabdijevanja vodom Podgorja  i otoka Paga i Raba (ne treba zaboraviti da se razotkrilo da je u tom planu, ali opet potiho i zatajeno, planirano snabdijevanje pitkom vodom i Novog Vinodolskog, odnosno dijela otoka Krka) pokušava uvrstiti u izmjene i dopune Prostornog plana Ličko-senjske županije.

Županija je dostavila opširnu dokumentaciju koju ćemo u narednim danima objavljivati jer javnost ima pravo znati i komentirati dokument po dokument.

Kažu u Županiji da je zahtjev za zahvaćanje vode iz rijeke Gacke za vodoopskrbu hrvatskog primorja i otoka postavio Grad Novalja (Grad Senj je prešućen, ili?), a od Grada Novalje da je to dopisom tražio Vodovod hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. Iz tog dokumenta Južnog ogranka vidljivo je da je on, Južni ogranak, zahtjev uputio prema Županiji, ali u ovom trenu je to manje bitno pa se nećemo s time baviti nego ćemo se pozabaviti s tekstom tog zahtjeva.

Dopisom Južnog ogranka kaže se da se nalaze u završnoj fazi pripreme infrastrukturnog projekta „Dobava vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj Hrmotine“ u kojem je predviđeno razdvajanje hidroenergetskog sustava od vodoopskrbnog sustava, a sve na osnovu Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o namjeravanom zahvatu HE Senj 2 Klasa: UP/I-351-03/17-02/33 Urbroj:517-03-1-18-16 od 11. prosinca 2018. godine. Kažu da Studija utjecaja na okoliš HE Senj 2 predviđa razdvajanje ova dva sustava u skladu s Novelacijom vodoopskrbnog plana Ličko-senjske županije (2016. god.).

Nadalje se tim dopisom traži da se u što kraćem vremenu u županijski Prostorni plan ugradi dio vodoopskrbnog plana koji se odnosi na varijante vodoopskrbe primorja i otoka od rijeke Gacke do uređaja Hrmotine. Varijante vodoopskrbe su obrađene u Idejnom rješenju Varijantnih rješenja za dobavu vode iz Like (rijeka Gacka) na uređaj Hrmotine (Hidrokon 2019. godina), a koje je u skladu sa noveliranim planom Županije.  Napominje se u tom dopisu da za tražene izmjene i dopune Prostornog plana nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš (zanimljivo, nadasve zanimljivo!) Traži se da se poradi skraćivanja rokova paralelno s izmjenom Prostornog plana krene i sa izradom ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana. Kaže se u istom dopisu da će oni sami, znači Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak d.o.o. Senj, financirati tražene izmjene Prostornog plana i izradu detaljnog plana jer su oni zainteresirana strana.

Iz svega navedenog jedino što je točno i transparentno je da je Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj zainteresirana strana. Pitamo se je li tako pa je Južni ogranak svjesno i namjerno, odnosno ciljano „podvalio“ Županiji ili je moguće da je sve posljedica neznanja onih koji su zahtjev uputili.

Valja se time pozabaviti i krenuti od početka.

Kaže se „trenutno se nalazimo u završnoj fazi pripreme infrastrukturnog projekta“ (podsjetimo, dopis je iz rujna 2020. godine). Kako netko može napisati da se nalazi u završnoj fazi pripreme projekta kada niti dan danas, godinu dana nakon toga, ne zna niti početak niti kraj projekta? Niti od kuda bi zahvatio vodu, niti gdje joj je sve završna točka kuda bi ju distribuirao. Zar to nije puko zavaravanje i podmetanje?

Dalje se veli da je projektom predviđeno razdvajanje hidroenergetskog sustava od vodoopskrbnog sustava, a sve na osnovu Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o namjeravanom zahvatu HE Senj 2.  Nije nam bilo teško provjeriti navedeno Rješenje Ministarstva jer su spomenutom dopisu transparentno i pohvalno naveli klasu i urboj Rješenja, a u tom Rješenju Ministarstva piše da se Studijom nije razmatralo razdvajanje vodoopskrbnog sustava od hidroenergetskog, pa je logično da to ne može biti niti obuhvaćeno spomenutim Rješenjem. Je li moguće napisati takvu laž, potpisati je i uputiti zahtjev Županiji? Kako se usuđuje autor zahtjeva i njegov potpisnik tako bitnu stvar podvaliti jednoj instituciji, a Ličko-senjska županija jest institucija? Ozbiljna institucija, morala bi biti. A ne da Županija i njena Skupština muku muče s tim nesuvislim prijedlogom. Čudno je da je netko sebi uzeo za hrabrost uputiti nekakav dopisić, u njemu napisati neke svoje željice i upregnuti cijeli županijski mehanizam oko izmjene i dopune Prostornog plana. Pa nije Prostorni plan mačji kašalj, ozbiljan je to dokument, koji se ne treba mijenjati i ne mijenja se kako se komu ćefne.

Također se upućenim zahtjevom prema Županiji navodi da za tražene izmjene i dopune Prostornog plana nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš, a iz mišljenja raznih odjela ministarstava, koje smo također dobili na uvid, proizlazi da ne samo da je potrebna provedba Strateške procjene nego i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Ponovno se, slučajno ili namjerno, pokušalo podmetnuti Županiji, ili je opet u pitanju neznanje?

I na kraju dopisa Južni ogranak navodi da će financirati izmjenu i dopunu županijskog Prostornog plana? Ali pritom nama niti slovca o tome tko bi posljedično trebao financirati i izmjenu Prostornog plana Grada Otočca, kojeg bi nakon eventualnog usvajanja izmjena i dopuna na Skupštini Županije trebalo također uskladiti sa planom višeg ranga, tj. županijskim. Njega bi vjerojatno trebao financirao Grad Otočac jer on, baš eto on, ima ogroman interes da mu netko isisava vodu iz rijeke Gacke, ostavi poluprazno ili prazno korito i proda vodu duž pola hrvatske obale. Grad Otočac ima prevažan interes da bude devastiran, da svima drugima bude bolje, a njemu kako Bog da, i da to još blagoslovi svojim izmjenama i dopunama gradskoga Prostornog plana. Da metne točku na i. Kako plemenito! A odakle Južnom ogranku novac za financiranje izmjene županijskog Prostornog plana? Pa naravno, od zarade od (pre)prodaje te iste vode rijeke Gacke (zasada i Like) koju u sadašnjim uvjetima zahvaća bez lipe naknade. Tako poslovati i tako baratati tuđim sredstvima i nije neka umjetnost. Nema tu nimalo genijalnosti, ali rekli bismo – ni srama.

I.B.

 

Novalja.coom