Lika nekretnine

III. elektronička sjednica Skupštine LSŽ

Objavljeno: 22.10.2021

GOSPIĆ – Predsjednik Skupštine Ličko-senjske županije Marijan Kustić sazvao je III. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će biti održana elektroničkim putem 28. listopada 2021. godine (četvrtak).

Na dnevnom redu je mnogo točaka:

Aktualni sat,

1. Usvajanje Zapisnika s II. sjednice Županijske skupštine,

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 01.01. – 30. 06. 2021. godine,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2021. godine,

4. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu,

5. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2020. godinu,

6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba         osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini,

7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba         srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini,

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2020. godini,

9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije      za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine,

10. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Gospić za zaključivanje Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta-referenti br. JPF.2020.-6.105.,

12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Novalja),

13. Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine),

14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Karlobag),

15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Milorada Rodića iz Plitvičkih jezera,

16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine (etažno vlasništvo) po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb,

17. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Miroslava i Radovana Ćuića iz Zagreba,

18. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Milorada Rodića, Vladimira Rodića i Ratomira Rapaića iz Plitvičkih Jezera,

19. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine - kulturnog dobra po pravu prvokupa na području k.o. Karlobag,

20. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine.

I.B.

 

Novalja.coom