Lika nekretnine

Aktualne mjere pomoći hrvatskima ribarima

Objavljeno: 25.03.2022

OTOČAC - Kako bi se ublažili gospodarski i socijalni negativni učinci na sektor ribarstva te financijski pomoglo sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje te očuvanje radnih mjesta, Ministarstvo poljoprivrede planira provedbu mjere pomoći u obliku državne potpore putem bespovratnih sredstava za ribare, uzgajivače u akvakulturi i prerađivače proizvoda ribarstva i akvakulture, a za njenu provedbu planirano je ukupno 75 milijuna kuna.  Zahtjev za odobrenje iste upućen je na notifikaciju u Europsku komisiju u veljači ove godine.

Dodatno, na raspolaganju je mjera državne potpore male vrijednosti u ribarstvu korisnicima koji obavljaju gospodarski ribolov na moru, uzgoj školjkaša, toplovodni i hladnovodni uzgoj slatkovodnih vrsta riba te preradu proizvoda ribarstva, a omogućena je dodjela višeg iznosa potpore ribarima koji su trenutno najviše pogođeni u sektoru ribarstva.

Uz navedeno, ribari koji obavljaju ribolov mrežama stajaćicama ili pridnenim povlačnim mrežama – koćama i spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća, mogu ostvariti i potporu koja podrazumijeva bespovratna sredstva u obliku kompenzacije u okviru mjere Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režima naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti.

Nadalje, moguća je naknada subjektima u sektoru ribarstva i akvakulture za izgubljeni prihod ili dodatne troškove u slučaju izvanrednih događaja koji uzrokuju znatan poremećaj tržišta. U tom pogledu, na razini Vijeća Europske unije pokrenuta je inicijativa određenih država članica, u kojoj je sudjelovala i Republika Hrvatska, a kako bi se potaknulo donošenje takve odluke i time omogućila potpora iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Ministrica poljoprivrede uputila je i izravno povjereniku za okoliš, oceane i ribarstvo gosp. Virginijusu Sinkevičiusu poziv na iznalaženje svih raspoloživih mehanizama pomoći sektoru te se očekuju i dodatne mjere potpore sektoru ribarstva, u okviru mogućnosti koje će biti dane na razini Europske unije s ciljem odgovora na ovu situaciju – priopćava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

Novalja.coom