Lika nekretnine

MORH zapošljava 11 doktora medicine

Objavljeno: 29.09.2022

OTOČAC - Ministarstvo obrane RH raspisalo je javni natječaj za prijam u Hrvatsku vojsku ukupno 14 kandidatkinja i kandidata za časnike zdravstvene službe.

Riječ je o 11 doktora medicine ili specijalista medicine grana s mjestom rada u Hrvatskoj, dva doktora veterinarske medicine s mjestom rada u Kninu i Zagrebu te jednom stručnom prvostupniku (baccalaureus) sestrinstva s mjestom rada u Vinkovcima.

Za radna mjesta doktora veterinarske medicine prednost pod jednakim uvjetima imaju kandidati s "B" vozačkom kategorijom.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona. Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2022. godine.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak, tijekom kojeg će se isključivati kandidati koji ne ispunjavaju neke od uvjeta. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni u listopadu 2022. na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u studenom 2022. godine, u okviru koje će učiti opća temeljna vojnostručna znanja te sposobnosti i vještine potrebne za obnašanje prve časničke/zapovjedne dužnosti. Nakon završetka temeljne časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, bit će im dodijeljen prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga RH.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama – obavještava Ministarstvo obrane.

M.K.

 

Novalja.coom