Lika nekretnine

Zakazana elektronička sjednica Županijske skupštine

Objavljeno: 04.11.2022

GOSPIĆ – Predsjednik Marijan Kustić sazvao je XI. sjednicu Županijske skupštine, koja će se održati elektroničkim putem 10. studenoga (četvrtak), s početkom u 10 uri.

Na dnevnom redu je 21 točka:

            Aktualni sat

 1. Usvajanje Zapisnika s X. sjednice Županijske skupštine,
 2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište 2022. godine,
 3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2021. godinu ,
 4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2021. godinu,
 5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2021. godinu,
 6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2021. godinu,
 7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2021. godinu ,
 8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2021. godinu,
 9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2021. godinu ,
 10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
 11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2021 . godinu,
 12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA –e za 2021. godinu,
 13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2020. godinu,
 14. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu,
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2022. godini,
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2022. godini,
 17. Donošenje II. Izmjena Programa javnih potreba u športu Ličko-senjske županije za 2022. godinu,
 18. Donošenje Odluke o isknjiženju dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi,
 19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu,
 20. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru, u svrhu  gospodarskog korištenja uređene javne plaže Kalić k. o. Sveti Juraj,
 21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP Plitvička jezera, vlasnice Zdenke Tomić iz Karlovca.

I.B.

 

Novalja.coom