Lika nekretnine

1,4 milijuna kuna za zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Objavljeno: 24.12.2022

OTOČAC – Hrvatska Vlada je u 2022. godini usvojila Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro. Pravo na ovu potporu u ukupnom iznosu od 1,4 milijuna kuna ostvarilo je 48 poljoprivrednih proizvođača, čime će se po prvi put financirati priprema poljoprivrednog zemljišta, obnova zapuštenih poljoprivrednih površina te izrada tehničke dokumentacije i nabava mehanizacije za provedbu poljoprivredne prakse adekvatne za zaštitu kulturnog dobra, a kao kompenzacija za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o zaštiti kulture. 

Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se zbog otežanih uvjeta pristupa površinama sa statusom kulturnog dobra, potrebe za specifičnom obradom tih površina kao i težih uvjeta postizanja očekivanih prinosa i održivosti poljoprivrednog gospodarstva. Posebno se vodilo računa o potrebi dodatnih ulaganja u vidu posebne mehanizacije i specifične agrotehnike na takvim površinama, posebnim načinima obrade zemljišta,  pri čemu se nerijetko takve poljoprivredne površine nalaze na područjima koja imaju i određena dodatna prirodna ograničenja.

Za uspješnu provedbu Programa bila je ključna suradnja sa konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture i medija koji su pružili značajnu pomoć prilikom odabira prioriteta potpore, podatke o zaštićenim područjima, kao i o vrsti njihove ugroženosti s obzirom na mjere zaštite propisane za svaku od zaštićenih lokacija.

Potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro ponovit će se i u 2023. godini, razmotrit će se i širenje potpore na one koji koriste poljoprivredno zemljište na povijesnim lokalitetima, s ciljem zadržavanja i očuvanja poljoprivredne proizvodnje u specifičnim uvjetima kulturnom baštinom bogate Hrvatske i daljnjeg osnaživanja poljoprivrednih proizvođača – obavještava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

Novalja.coom