Lika nekretnine

Zahtjevi za potpore uzgoja toplokrvnih pasmina konja još samo danas

Objavljeno: 31.01.2023

OTOČAC – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike da se zahtjevi za mjere iz Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Hrvatskoj 2021. – 2025. za uzgojnu godinu 2022. mogu podnositi još danas, 31. siječnja.

Zahtjevi se podnose za mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i za podmjeru Potpora testiranju radne sposobnosti grla na športskim natjecanjima, odnosno za podmjeru Potpora organizaciji konjičkih športskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama);

Za mjeru Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja zahtejvi se podnose za podmjeru Potpora uzgoju rasplodnih kobila i za podmjeru Potpora uzgoju rasplodnih pastuha.

Više se o tome može vidjeti na web stranici Agencije.

M.K.

 

Novalja.coom