Lika nekretnine

Financiranje komunalnih djelatnosti

Objavljeno: 11.02.2023

OTOČAC - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.  Najviši iznos sufinanciranja projekta može iznositi 50.000 eura, odnosno 30 do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Sufinanciraju se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva, poput izrade projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture; izvođenja radova i ugradnje uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave; troškova stručnog nadzora nad izvođenjem radova i nabave opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavke druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prijave projekata zaprimaju se do 10. ožujka, dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju 31. prosinca ove godine – priopćava Ministarstvo.

M.K.

 

Novalja.coom