Lika nekretnine

NP Sjeverni Velebit traži - edukatora

Objavljeno: 09.03.2023

KRASNO – Nacionalni park Sjeverni Velebit ponovno objavljuje natječaj za stručnog suradnika – edukatora, i to na neodređeno vrijeme.

Uvjeti koji se traže su objavljeni na stranicama Parka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a natječaj je objavljen 6. ožujka, od 7. se računa početak roka.

Kako je ovo već više puta ponovljeni natječaj, bit će red platiti misu pa da se to već okonča.

M.K.

 

Novalja.coom