Lika nekretnine

Potpore za nepokretna kulturna dobra

Objavljeno: 10.03.2023

OTOČAC – Ministarstvo kulture i medija objavilo je potpore u programima zaštite na nepokretnima kulturnim dobrima. Evo kako su u tome prošli programi iz Ličko-senjske županije:

 • Bunić, Crkva Rođenja BDM Župa rođenja BDM Bunić - 26.544,56 eura;
 • Caska, Ostaci ladanjskog kompleksa biskupa Palčića s crkvom sv. Antuna Padovanskog Grad Novalja - 26.544,56 eura;
 • Čovići, Mitrej na Rajanovom griču Gacko pučko otvoreno učilište - 4.744,84 eura;
 • Donji Lapac, Stari hotel Ozeblin Općina Donji Lapac - 46.452,98 eura;
 • Gospić, Zgrada Ličko-senjske županije, Ulica dr. Franje Tuđmana 4 Županija Ličko-senjska - 53.089,12 eura;
 • Gospić, Zgrada Veleučilišta "Nikola Tesla" (Kulturnopovijesna cjelina grada Gospića) Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću - 13.272,28 eura;
 • Jablanac, Crkva sv. Josipa Župa sv. Josipa u Jablancu - 13.272,28 eura;
 • Jošan, Hram Sv. Jovana Krstitelja SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka, CO Korenica - 19.908,42 eura;
 • Nebljusi, Crkva sv. Ilije Proroka SPC u Hrvtaskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Donji Lapac - 19.908,42 eura;
 • Novalja, Ranokršćanska bazilika u Jazu Grad Novalja - 9.290,60 eura;
 • Otočac, Crkva sv. Velikomučenika Georgija SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Otočac - 13.272,28 eura;
 • Perušić, Crkva sv. Križa Župa Uzvišenja Svetog Križa, Perušić - 6.702,50 eura;
 • Perušić, Turska kula Općina Perušić - 26.544,56 eura;
 • Senj, Crkva sv. Martina Župa Uznesenja BDM Senj - 10.617,82 eura;
 • Senj, Kaštel Ožegovićianum Grad Senj - 92.905,97 eura;
 • Sinac, Mlinice na rijeci Gackoj, Majerovo vrilo Grad Otočac - 13.272,28 eura;
 • Sveti Juraj, Crkva sv. Jurja Župni ured sv. Jurja - 13.272,28 eura;
 • Sveti Juraj, Crkva sv. Jurja (zidni oslik pjevališta i bočni oltar prvog traveja) Župni ured sv. Jurja - 19.908,42 eura;
 • Štikada, Hram sv. apostola Petra i Pavla SPC u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, CO Gračac - 26.544,56 eura;
 • Zalužnica, Crkva sv. Petra i Pavla SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Otočac - 13.139,56 eura.

 

A Ministarstvo nije prihvatilo pratiti ove projekte:

 • Doljani, Crkva Rođenja Presvete Bogorodice SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Donji Lapac;
 • Gospić, Zgrada Ličko-senjske županije, Ulica dr. Franje Tuđmana 4 Županija Ličko-senjska;
 • Perušić, Zgrada, Trg popa Marka Mesića 2 Općina Perušić;
 • Senj, Crkva sv. Franje (Kulturno - povijesna cjelina grada Senja) Župa Uznesenja BDM Senj;
 • Senj, Gradske zidine (Kulturno - povijesna cjelina grada Senja) Grad Senj;
 • Senj, Palača Živković (Kulturno povijesna cjelina grada Senja) Grad Senj;
 • Senj, Senjski vodovodni sustav i fontana na Cilnici (Kulturno-povijesna cjelina grada Senja) Grad Senj;
 • Senj, Ulice Gorica i S.Bedričića (Kulturno-povijesna cjelina grada Senja) Grad Senj;
 • Sinac, Crkve sv. Ilije Proroka Župa sv. Ilije proroka Sinac;
 • Vrhovine, Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Otočac:

Eto, tako je odlučilo Ministarstvo kulture i medija.

M.K.

 

Novalja.coom