Lika nekretnine

Ministarstvo obrane raspisalo natječaje za zapošljavanje i poziv za stipendiranje

Objavljeno: 23.04.2023

OTOČAC - Ministarstvo obrane raspisalo je u petak 21. travnja javne natječaje za zapošljavanje 10 kandidata za časnike - vojne pilote i 170 vojnika ili mornara te javni poziv za stipendiranje učenika 3. razreda četverogodišnje srednje škole zainteresiranih za studij Aeronautika – vojni pilot, Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidati za časnike - vojne pilote koji se prijavljuju na javni natječaj trebaju imati završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja. Uz opće uvjete za prijam u Oružane snage RH, na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji do kraja 2023. navršavaju najviše 27 godina života. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje, a prije upućivanja, kandidati trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem u Zagrebu. Rok za podnošenje prijave na natječaj  je 14 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Kandidati odnosno kandidatkinje za ugovorni prijam vojnika ili mornara u djelatnu vojnu službu u trajanju od dvije godine s početkom službe 13. lipnja 2023. godine bit će raspoređeni sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe i rodu ili službi. Probni rad vojnika ili mornara traje šest mjeseci, a kandidati koji se prijavljuju na natječaj trebaju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage RH te najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2023. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem u Zagrebu, u roku od 15 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Zainteresirani kandidati – učenici 3. razreda četverogodišnje srednje škole mogu iskazati interes za studij Aeronautika – vojni pilot, Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, uz mogućnost dodjele stipendije tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Uz uvjete koji su propisani javnim pozivom, kandidati u odabirnom postupku moraju zadovoljiti i zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 2. svibnja. Kandidati se prijavljuju u propisanom roku na internetskoj stranici  ili pismeno na adresu Ministarstva obrane, Središnjica za upravljanje osobljem u Zagrebu.

M.K.

 

Novalja.coom