Lika nekretnine

Primjena GAEC 7 standarda koji se odnosi na plodored na obradivom zemljištu od ove godine

Objavljeno: 09.03.2024

OTOČAC - Od 1. siječnja za poljoprivredna gospodarstva ukupne veličine oraničnih površina 10 hektara i više obvezna je primjena GAEC 7 uvjeta, koji se odnosi na primjenu plodoreda, uz određena propisana izuzeća.

Obveza primjene GAEC 7 uvjeta započinje s glavnom kulturom na oraničnoj površini prijavljenom u okviru Jedinstvenog zahtjeva u 2024. godini za osnovnu potporu dohotku za održivost, bez obzira na to koja kultura je bila na toj površini lanjske godine. Kod višegodišnjih kultura ne primjenjuje se pravilo izmjene kultura na razini godine kako je propisano GAEC 7 uvjetom.

Na poljoprivrednom gospodarstvu ukupne veličine oraničnih površinama 10 hektara i više, obveznik je na razini parcele dužan uspostaviti izmjenu kultura najmanje jednom godišnje uključujući sekundarne usjeve kojima se primjereno gospodari i koji su prisutni na obradivom zemljištu minimalno osam tjedana.

Obveza uspostave plodoreda ne odnosi se na poljoprivredne parcele na kojima se uzgajaju trajni nasadi, trave i druge travolike krmne kulture i na površine pod ugarom.

Poljoprivredna gospodarstva na kojima se više od 75 posto oraničnih površina koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, proizvodnju leguminoza ili je zemljište ostavljeno na ugaru, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored.

Poljoprivredna gospodarstva na kojima više od 75 posto raspoloživih poljoprivrednih površina zauzimaju trajni travnjaci ili se koristi za proizvodnju trava ili drugih travolikih krmnih kultura, ili u kombinaciji prethodno navedenog, nisu dužna uspostaviti plodored – obavještavaju iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

M.K.

 

Novalja.coom