Lika nekretnine

Potpore za samozapošljavanje

Objavljeno: 14.03.2024

OTOČAC – Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u ovoj godini. Radi se o davanju novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u samoopskrbnome poljoprivrednom gospodarstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu, trgovačkom društvu ili drugoj samostalnoj profesionalnoj djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Potpora iznosi do najviše 12.000 eura, ona  je jednokratna i nepovratna ako se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

Zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje do 9. travnja, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja  godine.

M.K.

 

 

Novalja.coom