Lika nekretnine

Savjetovanje za mlade poljoprivrednike

Objavljeno: 19.03.2024

OTOČAC - Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Kako bi ostvarili cilj i potaknuli veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom, nastavlja se pružanje potpore za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja ili odgovorne osobe ili je status nositelja ili odgovorne osobe po prvi put stekla unutar pet godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50 posto temeljnog kapitala društva.

Prihvatljivi korisnici su nositelji ili odgovorne osobe u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru i trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

Visina potpore je 75.000 eura po korisniku. Intenzitet potpore je 100 posto prihvatljivih troškova.

Aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju davanjem komentara i prijedloga na ovaj Prijedlog pravilnika traje do 2. travnja putem poveznice – vele u Agenciji.

M.K.

 

Novalja.coom