Lika nekretnine

Zakazana sjednica Županijske skupštine za 29. travnja

Objavljeno: 25.04.2024

GOSPIĆ – Predsjednik Županijske skupštine Mario Kustić sazvao je za 29. travnja sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika sa XVIII. sjednice Županijske skupštine,

2. Donošenje Zaključka po Informaciji Policijske uprave ličko-senjske o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

3. Donošenje Zaključka po Informaciji Policijske uprave ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije,

4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2023. godinu,

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2023. godinu,

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2023. godinu,

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2023. godinu,

9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja dr. Ivan Pehovac Novalja za 2023. godinu,

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2023. godinu,

11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

14. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2024. godinu,

15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2024. godinu s projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu,

16. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2024. godini,

18. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2024. godinu,

19. Donošenje Programa potpora u turizmu i ugostiteljstvu na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 2024. do 2027. godine,

20. Donošenje Zaključka o usklađivanju Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2022. – 2025. godina sa Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine,

21. Donošenje Odluke o pristupanju realizaciji Projekta «Energetska obnova Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić na adresi Budačka ulica 24, Gospić»,

22. Donošenje Odluke o pristupanju realizaciji Projekta «Privođenje javnoj namjeni – multifunkcionalni prostor za širu zajednicu»,

23. Donošenje Odluke o pristupanju realizaciji Projekta «Izgradnja gradske tržnice Novalja»,

24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Senj,

25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Novalja,

26. Donošenje Odluka o dodjeli priznanja Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

27. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za drugo polugodište 2023. godine,

28. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Plana razvoja Ličko-senjske županije do 2027. godine za 2023. godinu,

29. Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

30. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Zorana Grbića iz Plitvica Sela,

31. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Darka Pavlića iz Plitvičkih Jezera,

32. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», u vlasništvu Sandre Tošić Kružičević iz Zagreba,

33. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Ličko-senjske županije,

34. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije,

35. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije,

36. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,

37. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Novalja).

 

I.B.

 

Novalja.coom