Lika nekretnine

Zakazana Županijska skupština

Objavljeno: 12.07.2022

GOSPIĆ – Predsjednik Županijske skupštine Marijan Kustić sazvao je IX. sjednicu koja će se održati 19. srpnja (utorak) u Velikoj vijećnici s početkom u 12 sati.

Na dnevnom redu je mnogo točaka:

 • Aktualni sat,
 • Usvajanje Zapisnika s VIII. sjednice Županijske skupštine,
 • Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
 • Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije,
 • Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju vatrogastva i zaštite od požara te stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
 • Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
 • Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini,
 • Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu,
 • Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko – senjske županije za 2021. godinu,
 • Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2022. godini,
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2022. godini,
 • Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u športu za 2022. godinu,
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije za 2022. godinu,
 • Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 2022.-2024. godine,
 • Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi sterilizatora,   
 • Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj,
 • Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Lučke uprave Novalja,
 • Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  Izmjena i dopuna Statuta OŠ «Milan Sekulić» Lovinac,
 • Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije od 2022. do 2025. godine,
 • Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za provođenje postupka javne nabave u sklopu Projekta «Izvođenje radova na izvanrednom održavanju dijela luke Barić Draga - II., III. i IV. faza»,
 • Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za provođenje postupka javne nabave «Izvođenje građevinskih radova na dovršenju dijelova zgrade - zajedničkih dijelova i posebnog dijela zgrade VII» u sklopu Projekta «Uređenje poslovne zgrade Lučke uprave Senj sa poslovnim prostorima»,
 • Donošenje Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Ličko-senjske županije,   
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela,  
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju «Županijskog glasnika» Ličko-senjske županije,
 • Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Maje Mažar Brajković iz Zagreba,
 • Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Gospić).

I.B.

 

Novalja.coom